Privacy Policy

PRIVACY POLICY
(PROCESSING OF PERSONAL DATA)


1.   Introduction.

This Privacy Policy applies to information that we collect about you when you use our website https://www.a-spe.com, hereinafter referred to as “website”.

We process your data in accordance with the applicable provisions on the protection of personal data, especially with the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and  repealing Directive 95/46 /EC  – hereinafter referred to as General Data Protection Regulation or GDPR.

2.   Data Administrator.

The administrator of your personal data is A-SPE Europe Sp. j. with headquarter in Gronowo Górne 82-310, Agatowa 5, VAT no.: 578-312-91-48, REGON: 369044170, KRS: 0000710549.

3.   Data Administrator contact details.

Should you wish to make a request in respect of your personal information please contact us at: info@a-spe.com or write to: A-SPE Europe, Agatowa 5, Gronowo Górne 82-310, Poland.

4.   Purposes of Data Processing.

Personal data may be used for the following purposes:

 •     business, in order to execute orders, to maintain business contacts with counterparties and for customer service communications, including claims,
 •     marketing (on the basis of prior agreement), including the sending of electronic messages containing marketing and commercial information.

Personal data are processed on the basis of art. 6 sec. 1, letter a,b,c and f of GDPR. We do not use data profiling and the collected personal data is not transferred outside the European Economic Area (EEA).

5.   How Long We Keep Information.

Your personal data shall be kept in accordance with a legitimate interest realised by the administrator arising from objectives relating to data processing, until termination of your authorizations resulting from universally applied legal norms. We will not retain your data for longer than is necessary to fulfil the purpose for which it is being processed.

We also consider the periods for which we might need to retain personal data in order to meet our legal obligations, or to deal with complaints and queries, and to protect our legal rights in the event of a claim being made.

6.   Sharing Information.

The provided personal data will be available only to entities crucial in participating in execution of the administrator’s services, that is courier companies, post offices and other companies providing legal, accounting and IT services.

The aforementioned entities process the data only in accordance with the terms of the agreement  with the administrator.

7.   Data Protection Rights.

Every person whose personal data we process has the right to

 •     request access to personal data,
 •     request correction or deletion of your personal data,
 •     request portability of your personal data,
 •     request to file a complaint with a government supervisory authority, i.e. with the Inspector General for the Protection of Personal Data,
 •     request to limit our use and processing of your personal data,
 •     request to object to processing of your personal information,
 •     request to withdrawn consent for data processing.

8.  Statement of consent.

We process any personal data only if we have received an explicit consent. Providing personal data is voluntary, however, refusal to provide data may result that it is not possible to continue to browse our website.

9.  Cookies information.

We use “cookies” on our website for the following purposes:

 •     website configuration (improve the service),
 •     advertising (deliver advertisements that may be more targeted to visitors’ interests),
 •     analysis and research of users behavior (determine the popularity of certain content, identify and track visitors, and the usage of the website).

Cookies can be controlled or reset through the web browser, which will allow to customize cookie preferences and to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, some features of the website may not function properly if the ability to accept cookies is disabled.

10. Other data collection.

We may collect data from other sources which may not always be obvious, such as through the use of “cookies”. When you browse our website, we automatically receive your computer’s internet protocol (IP) address, connection information, device software, statistics of page views, ad data, referral URLs.

11. Privacy Policy changes.

Although most changes are likely to be minor, the administrator may change its Privacy Policy from time to time. The date specified below is the date of application of the Privacy Policy in the latest version.

Date: 25th May 2018  

Polska wersja

POLITYKA PRYWATNOŚCI
(PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH)
 

1.   Warunki ogólne.

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających ze strony A-SPE Europe znajdującej się pod adresem elektronicznym https://www.a-spe.com, zwanej dalej “stroną”.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.

2.     Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest firma A-SPE Europe Sp. j. z siedzibą w Gronowie Górnym 82-310, przy ul. Agatowej 5, numer NIP: 578-312-91-48, REGON: 369044170, KRS: 0000710549.

3.     Dane kontaktowe Administratora.

Z Administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem email: info@a-spe.com lub pisemnie na adres:  A-SPE Europe Sp. j., ul. Agatowa 5, 82-310 Gronowo Górne.

4.     Cele przetwarzania danych osobowych.

Dane przetwarzane są w celu prowadzenia działalności:

 •     handlowej (realizacja zamówień,  obsługa klienta, w tym reklamacji),
 •     marketingowej (kierowanie treści marketingowych na adres e-mail, bądź telefon, w tym informacji handlowych i promocyjnych), a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO.

Dane nie podlegają profilowaniu i nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do państw trzecich.

5.     Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania (ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń).

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, Twoje dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

6.     Odbiorcy danych.

Administrator danych może udostępniać zebrane dane osobowe podmiotom pośredniczącym w zakresie niezbędnym do realizacji wykonywanych przez Administratora usług. Te podmioty to np. dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy płatności, biuro księgowe, kancelarie prawne.

Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.

7.     Twoje prawa.

Użytkownikom strony przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych:

 •     prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 •     prawo żądania sprostowania danych,
 •     prawo do usunięcia danych,
 •     prawo do przenoszenia danych,
 •     prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, uprzednio GIODO),
 •     prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 •     prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

8.     Informacja o dobrowolności podania danych.

Podanie przez użytkownika strony danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku nieprzekazania danych, dostęp do naszej strony będzie utrudniony, bądź niemożliwy, nie będzie się można z nami skontaktować za pośrednictwem formularza kontaktowego lub złożyć zamówienia.

9.     W jakim celu stosujemy pliki “cookies”?

Na stronie wykorzystywane są pliki cookies w następujących celach:

 •     konfiguracji serwisu (umożliwiają ustawienia funkcji i usług na stronie),
 •     reklamy (umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a także personalizowanie reklam),
 •     analizy i badania zachowań użytkowników (zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych, także przez inne portale, jak Google).

Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących “cookies” oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym (np. komputerze) każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików “cookies” powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

10. Gromadzenie innych danych.

Na naszych serwerach przechowujemy także inne dane niż te, które pozyskujemy z wykorzystaniem plików “cookies”. Te dane to przede wszystkim adresy IP, czas nadejścia zapytania do naszego serwera, nazwę stacji roboczej użytkownika i informacje o tym, jakiej używa przeglądarki. Ponadto, jeśli użytkownik zostaje przekierowany na stronę internetową naszego serwisu z innej strony internetowej to zbieramy informację o adresie URL, z którego nastąpiło przekierowanie.

11. Zmiany Polityki Prywatności.

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Data: 25 maja 2018 r.